WISE – CREATION

Tên Dự Án:WISE – CREATION

Chủ sở hữu:WISE – CREATION

Vị trí:Bình Sơn, Đồng Nai

Quy Mô:40,000 M2

Ngành:Nhà máy