Dự Án Quảng Hợp

Tên dự án:QUANG HOP

Chủ sở hữu:Công ty TNHH nhạc cụ Quảng hợp

Vị trí:PITP Industry Park

Quy Mô:5,000 M2

Ngành:Sản xuất nhạc cụ