DUHAL LED

Tên Dự Án:DUHAL LED

Chủ Dự Án:Công ty cổ phần công nghệ cao & tbcs Đức Hậu Long

Vị Trí:Bến Tre

Diện rích:19,683.5  m2

Ngành:LED manufacturing