Nhà Máy Dệt Liên Thành

Tên dự án:LIEN THANH

Chủ sở hữu:Công ty TNHH sản xuất thương mại dệt may Liên Thành

Vị trí:Ben Luc Long An

Quy mô:5,428 M2

Hạng mục:Nhà máy dệt