Nhà máy thép Toàn Thắng

Tên dự án : TOAN THANG

Chủ sở hữu: TOANG THANG Steel JSC

Vị trí : Long An

Quy Mô: 50,000 M2

Ngành:Nhà máy thép