Nhà Máy Gelen

Tên dự án : Nhà Máy Gelen

Chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV công nghiệp Gelan ( Việt Nam)

Vị trí : Đang cập nhập

Quy Mô: đang cập nhập

Ngành: Xường May