Dự án ZHENG FENG

Tên dự án:ZHENG FENG

Chủ sở hữu:Công ty TNHH ZHENG FENG

Vị trí:Khu công nghiệp PAT

Quy mô:20,198 M2

Ngành:Sản xuất giày