Tòa Nhà Sài Gòn Food

Tên dự án:SAIGON FOOD OFFICE BUILDING

Chủ sở hữu:SAIGON FOOD

Vị trí:Số 577 – DUONG NGUYEN KIEM – PHUONG 09 – QUAN PHU NHUAN – TP.HCM

Quy mô:5 Floors

Ngành:Food industry