KING YUAN TONG

Tên dự án:KING YUAN TONG

Chủ sở hữu:Công ty TNHH gỗ King Yuan Tong

Vị trí:Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích:50,000 M2

Ngành:Sản xuất nội thất