INNOCONS LA

Tên dự án:INNOCONS LA

Chủ sở hữu:Công ty cổ phần Innocons LA

Vị trí:Khu công nghiệp PAT

Quy mô:10,453 M2

Ngành:Nhà máy