HAIYUN

Tên dự án:HAIYUN

Chủ sở hữu:CÔNG TY TNHH HAIYUN ELECTRONIC

Vị Trí:Khu công nghiệp Minh Hung

Quy mô:7,896 M2

Ngành:Sản xuất điện tử