Dự án JEUNG MUN

Tên dự án:JEUNG MUN

Chủ sở hữu:JEUNG MUN

Vị trí:Khu công nghiệp PAT

Quy mô: 8000 M2

Ngành:Thiết bị Ô Tô