THÔNG TIN LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KỲ 04 NĂM 2020

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo đến cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau:

1. Thời gian sát hạch: thứ Sáu, ngày 06/3/2020

Buổi sáng:

+ Ca 1 bắt đầu từ 7 giờ 30 phút;

+ Ca 2 bắt đầu từ 9 giờ 00 phút;

+ Ca 3 bắt đầu từ 10 giờ 00 phút;

+ Ca 4 bắt đầu từ 10 giờ 30 phút.

Buổi chiều:

+ Ca 5 bắt đầu từ 13 giờ 30 phút;

+ Ca 6 bắt đầu từ 14 giờ 00 phút;

+ Ca 7 bắt đầu từ 14 giờ 30 phút;

+ Ca 8 bắt đầu từ 15 giờ 00 phút.

2. Địa điểm sát hạch:

Tại Trường Trung cấp Xây dựng – Số 265 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Lưu ý:

a) Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc  sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD được đăng tải trên Website Bộ Xây dựng: http://www.xaydung.gov.vn.

b) Danh sách 373 cá nhân đăng ký 485 lĩnh vực sát hạch được đăng tải trên Website:

+  Sở Xây dựng TP.HCM (http://soxaydung.hochiminh.gov.vn)

+ Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (http://hmcic.vn)

+ Trường Trung cấp Xây dựng (http://trungcapxaydung.edu.vn)

– Cá nhân có mặt đúng giờ để cán bộ sát hạch phổ biến, hướng dẫn nội dung, quy định liên quan đến quy chế sát hạch;

– Cá nhân mang theo giấy tờ hợp pháp (chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước) để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi; kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch;

– Trường hợp cá nhân vắng mặt thì kết quả sát hạch được xem là không đạt;

– Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ:

+ Bộ phận cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: 028-222.93359;

+ Trường Trung cấp Xây dựng, số điện thoại liên hệ: 028-3553 0107./.

Theo: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Comments are closed.